• DISC – test typów zachowań + rozmowa feeback z coachem

    750,00 

    Czym jest Disc? DISC to 4 style zachowań, opracowane na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona (1893-1947). Umożliwia zidentyfikowanie 12 różnych kombinacji typów zachowań.   Jakie wyróżniamy style zachowań? DISC skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów: D – Dominant/Dominujący I – Influencing/Wpływowy S – Steady/Stały C – Compliance/Sumienny Co bada Disc? styl komunikacji poziom decyzyjności poziom analitycznego myślenia poziom kompetencji liderskich…

  • Test DISC + personalizowany raport + instrukcja czytania raportu

    450,00 

    Czym jest Disc? DISC to 4 style zachowań, opracowane na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona (1893-1947). Umożliwia zidentyfikowanie 12 różnych kombinacji typów zachowań. Jakie wyróżniamy style zachowań? DISC skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów: D – Dominant/Dominujący I – Influencing/Wpływowy S – Steady/Stały C – Compliance/Sumienny Co bada DISC? styl komunikacji poziom decyzyjności poziom analitycznego myślenia poziom kompetencji liderskich…