DISC

Czym jest DISC?

DISC to 4 style zachowań, opracowane na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona (1893-1947). Umożliwia zidentyfikowanie różnych kombinacji typów zachowań.

Jakie wyróżniamy style zachowań?

Co bada DISC?

Co zyskasz dzięki badaniu?

poznasz swój indywidualny styl działania i komunikowania według typologii DISC

poznasz swoje mocne strony

poznasz swoje bariery/ograniczenia

poznasz swoje motywatory

poznasz swój mechanizm reagowania na bodźce z otoczenia

W jakich obszarach
możesz wykorzystać badanie DISC:

W pracy z klientem

W komunikacji

ze współpracownikiem/ wspólnikiem/ managerem/ liderem/ szefem

Do budowania efektywnych zespołów

W relacjach z bliskimi

W komunikacji z partnerem

W relacji z rodzicem/ dzieckiem

Zarządzanie różnorodnością jako fundament efektywnego zespołu

Utworzenie zespołu, w którym członkowie będą skutecznie współpracować, stanowi prawdziwe wyzwanie. Każda osoba ma swoje własne potrzeby, zainteresowania i wizje dotyczące kariery. Jak zatem doprowadzić do tego, aby wszyscy pracowali zgodnie i osiągali najlepsze wyniki dla firmy? Kluczem do sukcesu jest zarządzanie różnorodnością.

Umiejętność pracy zespołowej jest pożądana na każdym stanowisku i we wszystkich przedsiębiorstwach. Pracownik nie funkcjonuje w izolacji – codziennie nawiązuje interakcje z innymi osobami, a jego zadania są powiązane z zadaniami innych. Wszystkich ich łączy wspólny cel: wzrost firmy. Jednak efektywność pracy nie zależy tylko od tego, czy osiągamy cele w sposób świadomy.

Ważne jest również, aby pracownicy wiedzieli, jak ich działania przyczyniają się do osiągnięcia tych celów. Z kolei właściciel/firma powinien uwzględnić różne style zachowań członków zespołu i opierać na nich strategię zarządzania. To jest klucz do osiągnięcia sukcesu.

Docenianie wartości różnorodności

Należy zrozumieć, że każdy pracownik ma swój indywidualny styl pracy, inne czynniki wpływające na jego działania i różne warunki, w których jest efektywny. Jeśli dokładnie poznamy zachowanie ludzi i je przeanalizujemy, możemy dostrzec mocne strony, które można rozwijać, oraz słabe strony, które należy skorygować. Zauważymy również, jak członkowie zespołu uzupełniają się wzajemnie poprzez swoje cechy. Wykorzystanie tej wiedzy w odpowiedni sposób przyczyni się do kondycji całego zespołu i wykorzystania jego potencjału.

Cztery podstawowe typy zachowań

Na szczęście tę różnorodność można uporządkować! Profesor William Marston, amerykański psycholog, przedstawił teorię czterech głównych typów osobowości – DISC, dzięki której możemy poznać preferowane warunki pracy dla konkretnego stylu, które sprzyjają zarówno efektywności jednostki, jak i zespołu. Podstawowe typy zachowań ludzkich to dominacja (D), wpływ (I), stałość (S) i sumienność (C).

Jednostki manifestujące styl “D” są odważne i asertywne, inicjują działania, cenią sobie wyzwania i podejmują szybkie decyzje. Mają skłonności do natychmiastowego osiągania wyników. To, co motywuje tych pracowników, to przede wszystkim różnorodność i nowoczesne zadania, brak nadzoru i możliwość awansu lub osobistych osiągnięć. Wykonanie trudnych zadań zwiększa ich produktywność. Współpracują jednak najlepiej z jednostkami, które badają fakty, postępują ostrożnie i dokładnie analizują wszelkie “za” i “przeciw”, biorą pod uwagę potrzeby innych osób i tworzą stabilne środowisko.

Jeżeli mowa o ludziach typu “i”, to charakterystyczne dla nich jest tworzenie pobudzającej atmosfery, sprawianie dobrej impresji oraz umiejętność przemawiania. Osoby o takim stylu osobowości dążą do popularności i akceptacji społecznej. Poszukują też korzystnych warunków pracy, demokratycznych relacji oraz powszechnego uznanie dla swoich umiejętności. Oczekują jednak, że inni będą skoncentrowani na zadaniu, poszukują faktów i będą postępować zgodnie ze zorganizowanymi metodami.

Jednostki prezentujące typ „S” działają w sposób przewidywalny i stały, wykazując cierpliwość i gotowość do udzielania pomocy innym. Tworzą one stabilne i zharmonizowane środowisko pracy. Dla nich ważne jest zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz posiadanie ustalonych schematów działania w miejscu pracy. Zaleca się współpracę takiego pracownika z osobą, która szybko reaguje na nieoczekiwane zmiany i skłania do włożenia wysiłku w realizację zadań.

Osoby, które charakteryzują się stylem zachowania “C”, są bardzo sumienne i przywiązują dużą wagę do przestrzegania zasad oraz utrzymania systematyczności. Skupiają się na najmniejszych detalach i analizują wszystko z ogromną dokładnością. Te osoby cenią sobie konkretne i rzeczowe podejście. Dla nich istotne jest, aby mieć precyzyjnie określone oczekiwania wobec wyników swojej pracy oraz umożliwienie zadawania pytań typu “dlaczego?”. Takim osobom potrzebni są inni, którzy podejmują szybkie decyzje i promują pracę zespołową.

Skuteczna identyfikacja to kluczowa kwestia

Naturalnie, nie spotyka się sytuacji, w której pracownik wykazuje jedynie jeden typ zachowania. Najczęściej przedstawia on unikalne połączenie typów DISC, które występują w różnych proporcjach. Istotne jest właściwe ustalenie konfiguracji charakteru.

Informacje uzyskane z zastosowaniem metody DISC stanowią początek dla opracowania skutecznej strategii zarządzania różnorodnością w zespole pracowników. Tworzenie planu o takim celu, jak zwiększenie ich wydajności, jest niezbędne.

Zapewnienie odpowiednich warunków współpracy w grupie przyniesie widoczne rezultaty dla całego przedsiębiorstwa. Podsumowując, zarządzanie różnorodnością oparte na modelu DISC znajduje swoje potwierdzenie w wzroście efektywności zespołów pracowniczych na globalną skalę.

CZYM JEST BADANIE DISC?

DISC to 4 style zachowań, opracowane na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona (1893-1947). Umożliwia zidentyfikowanie 12 różnych kombinacji typów zachowań.

Jakie wyróżniamy style zachowań?

DISC skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów:

D – Dominant/Dominujący

I – Influencing/Wpływowy

S – Steady/Stały

C – Compliance/Sumienny

CO BADA DISC?

·         styl komunikacji

·         poziom decyzyjności

·         poziom analitycznego myślenia

·         poziom kompetencji liderskich

·         motywatory do działania

·         samodzielność w działaniu

·         reakcję na zmianę

·         zachowanie pod presją i w stresie

·         umiejętność organizacji pracy

·         zasoby wnoszone do zespołu/ organizacji

CO ZYSKASZ DZIĘKI BADANIU?

·         poznasz swój indywidualny styl działania i komunikowania według typologii DISC

·         poznasz swoje mocne strony

·         poznasz swoje bariery/ograniczenia

·         poznasz swoje motywatory

·         poznasz swój mechanizm reagowania na bodźce z otoczenia

W JAKICH OBSZARACH MOŻESZ WYKORZYSTAĆ BADANIE DISC:

·         w pracy z klientem

·         w komunikacji ze współpracownikiem/ wspólnikiem/ managerem/ liderem/ szefem

·         do budowania efektywnych zespołów

·         w relacjach z bliskimi

·         w komunikacji z partnerem

·         w relacji z rodzicem/ dzieckiem

Zarządzanie różnorodnością jako fundament efektywnego zespołu
Utworzenie zespołu, w którym członkowie będą skutecznie współpracować, stanowi prawdziwe wyzwanie. Każda osoba ma swoje własne potrzeby, zainteresowania i wizje dotyczące kariery. Jak zatem doprowadzić do tego, aby wszyscy pracowali zgodnie i osiągali najlepsze wyniki dla firmy? Kluczem do sukcesu jest zarządzanie różnorodnością.
Umiejętność pracy zespołowej jest pożądana na każdym stanowisku i we wszystkich przedsiębiorstwach. Pracownik nie funkcjonuje w izolacji – codziennie nawiązuje interakcje z innymi osobami, a jego zadania są powiązane z zadaniami innych. Wszystkich ich łączy wspólny cel: wzrost firmy. Jednak efektywność pracy nie zależy tylko od tego, czy osiągamy cele w sposób świadomy. Ważne jest również, aby pracownicy wiedzieli, jak ich działania przyczyniają się do osiągnięcia tych celów. Z kolei właściciel/firma powinien uwzględnić różne style zachowań członków zespołu i opierać na nich strategię zarządzania. To jest klucz do osiągnięcia sukcesu.
Docenianie wartości różnorodności
Należy zrozumieć, że każdy pracownik ma swój indywidualny styl pracy, inne czynniki wpływające na jego działania i różne warunki, w których jest efektywny. Jeśli dokładnie poznamy zachowanie ludzi i je przeanalizujemy, możemy dostrzec mocne strony, które można rozwijać, oraz słabe strony, które należy skorygować. Zauważymy również, jak członkowie zespołu uzupełniają się wzajemnie poprzez swoje cechy. Wykorzystanie tej wiedzy w odpowiedni sposób przyczyni się do kondycji całego zespołu i wykorzystania jego potencjału.
Cztery podstawowe typy zachowań
Na szczęście tę różnorodność można uporządkować! Profesor William Marston, amerykański psycholog, przedstawił teorię czterech głównych typów osobowości – DISC, dzięki której możemy poznać preferowane warunki pracy dla konkretnego stylu, które sprzyjają zarówno efektywności jednostki, jak i zespołu. Podstawowe typy zachowań ludzkich to dominacja (D), wpływ (I), stałość (S) i sumienność (C).

– Dominacja – jednostki manifestujące styl „D” są odważne i asertywne, inicjują działania, cenią sobie wyzwania i podejmują szybkie decyzje. Mają skłonności do natychmiastowego osiągania wyników. To, co motywuje tych pracowników, to przede wszystkim różnorodność i nowoczesne zadania, brak nadzoru i możliwość awansu lub osobistych osiągnięć. Wykonanie trudnych zadań zwiększa ich produktywność. Współpracują jednak najlepiej z jednostkami, które badają fakty, postępują ostrożnie i dokładnie analizują wszelkie „za” i „przeciw”, biorą pod uwagę potrzeby innych osób i tworzą stabilne środowisko.

• Wpływ – jeżeli mowa o ludziach typu “i”, to charakterystyczne dla nich jest tworzenie pobudzającej atmosfery, sprawianie dobrej impresji oraz umiejętność przemawiania. Osoby o takim stylu osobowości dążą do popularności i akceptacji społecznej. Poszukują też korzystnych warunków pracy, demokratycznych relacji oraz powszechnego uznanie dla swoich umiejętności. Oczekują jednak, że inni będą skoncentrowani na zadaniu, poszukują faktów i będą postępować zgodnie ze zorganizowanymi metodami.

• Stabilność – jednostki prezentujące typ „S” działają w sposób przewidywalny i stały, wykazując cierpliwość i gotowość do udzielania pomocy innym. Tworzą one stabilne i zharmonizowane środowisko pracy. Dla nich ważne jest zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz posiadanie ustalonych schematów działania w miejscu pracy. Zaleca się współpracę takiego pracownika z osobą, która szybko reaguje na nieoczekiwane zmiany i skłania do włożenia wysiłku w realizację zadań.

• Osoby, które charakteryzują się stylem zachowania „C”, są bardzo sumienne i przywiązują dużą wagę do przestrzegania zasad oraz utrzymania systematyczności. Skupiają się na najmniejszych detalach i analizują wszystko z ogromną dokładnością. Te osoby cenią sobie konkretne i rzeczowe podejście. Dla nich istotne jest, aby mieć precyzyjnie określone oczekiwania wobec wyników swojej pracy oraz umożliwienie zadawania pytań typu „dlaczego?”. Takim osobom potrzebni są inni, którzy podejmują szybkie decyzje i promują pracę zespołową.

Skuteczna identyfikacja to kluczowa kwestia
Naturalnie, nie spotyka się sytuacji, w której pracownik wykazuje jedynie jeden typ zachowania. Najczęściej przedstawia on unikalne połączenie typów DISC, które występują w różnych proporcjach. Istotne jest właściwe ustalenie konfiguracji charakteru. Informacje uzyskane z zastosowaniem metody DISC stanowią początek dla opracowania skutecznej strategii zarządzania różnorodnością w zespole pracowników. Tworzenie planu o takim celu, jak zwiększenie ich wydajności, jest niezbędne. Zapewnienie odpowiednich warunków współpracy w grupie przyniesie widoczne rezultaty dla całego przedsiębiorstwa. Podsumowując, zarządzanie różnorodnością oparte na modelu DISC znajduje swoje potwierdzenie w wzroście efektywności zespołów pracowniczych na globalną skalę.